Przejdź do treści

Feed produktowy

Wstęp

Feed produktowy jest to plik z listą produktów, zapisany w formacie XML (w formacie Google Merchant Center) umieszczony na serwerze klienta. Plik powinien zawierać wszystkie aktualne produkty w ofercie i być aktualizowany przynajmniej raz na 24 godziny.

Ważne

Informacje o produktach powinny być przygotowane do przesłania za pomocą pliku danych - akceptujemy tylko formaty XML Google Merchant Center (feedy w innych formatach muszą zostać dodatkowo zaakceptowane).

Wymagane atrybuty produktów

Wymagane atrybuty są niezbędne do uruchomienia emisji. Przygotowanie atrybutów opcjonalnych i szczegółowych zwiększy efektywność działań reklamowych.

ID produktu - WYMAGANY

<g:id>234987</g:id>

Unikalny identyfikator produktu. Może się on składać zarówno z cyfr, jak i liter. Dla tego samego produktu, przy każdej aktualizacji, identyfikator powinien być taki sam. W przeciwnym wypadku wystąpi mogą wystąpić błędy w poprawnej prezentacji produktów.

Ważne

Identyfikator produktu musi być zgodny dla każdego produktu z tym przekazywanym przez WP Pixel.

Kategoria produktu - OPCJONALNY

<g:google_product_category>Buty/Buty męskie/Wizytowe</g:google_product_category>

Dzięki kategorii produkt będzie mógł trafić w odpowiednie miejsce w serwisie, dlatego istotna jest możliwość określenia rodzaju produktu na jej podstawie. Im bardziej precyzyjna i zbliżona do naszego katalogu nazwa kategorii, tym szybciej produkt pojawi się w naszym serwisie. Kategorie o nazwach zbyt ogólnych, będące nazwami producentów, marek i serii znacznie spowolnią lub zablokują ten proces.

Nazwa produktu - WYMAGANY

<title>Buty męskie czarne</title>

Pełna nazwa produktu. Zawarcie w nazwie rodzaju produktu, najważniejszych jego cech oraz niestosowanie skrótów sprawi, że produkty będą łatwiejsze do odnalezienia w serwisie.

Opis produktu - WYMAGANY (min. 100 znaków)

<description>Buty męskie wykonane w technologii hand made z najlepszych, włoskich skór</description>

Opis powinien pokrywać się z opisem na stronie produktu w sklepie. W opisie należy zawrzeć takie informacje o produkcie jak wymiary, materiał, z którego jest wykonany, przeznaczenie, styl, itp. Opis może być tylko w formie tekstu – nie ma możliwości dodania do niego obrazków. Wszelkie znaczniki html są automatycznie usuwane z opisu ze względu na zachowanie jednolitego layoutu serwisu. Do podziału tekstu na akapity i wiersze należy użyć białego znaku przejścia do nowego wiersza

Rozmiar - OPCJONALNY

<g:size>42</g:size>

Podaj wszystkie dostępne rozmiary tego produktu. Kolejny rozmiar jest osobnym produktem zgrupowanym poprzez pole <g:item_group_id></g:item_group_id>

Marka/Producent - WYMAGANY

<g:brand>Marka X</g:brand>

Podaj markę produktu, która jest ogólnie rozpoznawalna dla klientów. Dzięki temu w serwisie Domodi.pl będzie można znaleźć produkt po nazwie producenta (np. korzystając z odpowiedniego filtra), a pod produktem będzie umieszczone jego logo.

GTIN / EAN - OPCJONALNY

<g:gtin>12345678901234</g:gtin>

EAN (w Europie / GTIN-13) Liczba 13-cyfrowa, np. 3001234567892.

Informacja

Rekomendujemy dostarczenie kodu EAN, który wzbogaci Twoją ofertę, oraz umożliwi jednoznaczną identyfikację produktów. Niektóre programy zakupowe Google mogą wykluczać produkty bez tego atrybutu, lub dostęp do wszystkich funkcji może być ograniczony.

<link>https://www.sklep.testowy.pl/id=15</link>

Link do strony produktu. Link musi prowadzić bezpośrednio na stronę produktu, gdzie klient będzie mógł dodać go do koszyka. Link musi być unikalny.

<g:image_link>http://www. sklep.testowy.pl/img/151.jpg</g:image_link>

Format prostokątny pion. Każdy obraz musi być dobrej jakości i rozdzielczości, rekomendowany wymiar to 1000x1400 px o maksymalnej wadze 1MB. Fotografia musi przedstawiać produkt na białym, przezroczystym bądź neutralnym, jasnym tle, najlepiej w jednolitym odcieniu. W przypadku zdjęć pinowych zalecamy fotografię przedstawiającą produkt na modelce/modelu na neutralnym tle.

Format kwadratowy sprawdzi się jedynie w przypadku zdjęć samego produktu (tzw.packshotów) na białym bądź przezroczystym tle. Rekomendowany rozmiar to 1000x1000 px, natomiast maksymalna waga 1MB.

Uwaga

Zdjęcie główne nie może zawierać znaków wodnych, logotypów czy informacji marketingowych. Nie może też przedstawiać fragmentu produktu, który utrudni jego identyfikację. Nie może być również zdjęciem aranżacyjnym, na którym nie wiadomo, który element jest oferowanym produktem.

<g:additional_image_link>http://www.sklep.testowy.pl/ img/151_2.jpg</g:additional_image_link>

Wymagania co do jakości i formatu zdjęć dodatkowych są jednakowe jak przy zdjęciu głównym. Z tą różnicą, że dodatkowe zdjęcia nie muszą mieć jednolitego kolorystycznie, bądź przezroczystego tła.

Informacja

Im więcej zdjęć zostanie dostarczonych, tym większa intencja zakupowa użytkowników, a ruch na stronę bardziej kaloryczny. Badania przeprowadzone przez WP potwierdzają, że uzytkownicy wskazują ilość dostępnych zdjeć produktu jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na podjęcie decyzji o zakupie.

Dostępność - OPCJONALNY

<g:availability>in stock</g:availability>

Dostępność produktu, która musi być taka sama jak na stronie docelowej.

Cena - WYMAGANY

<g:price>299,99 </g:price>

Cena produktu, która musi być zgodna z ceną na stronie docelowej. Jeśli jednocześnie przy produkcie występuje cena promocyjna , cena ta zostanie przedstawiona jako cena sprzed obowiązywania promocji (np. zostanie przekreślona lub opisana hasłem "stara cena") i powinna zgodnie z Dyrektywą Omnibus”, tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, przedstawiać najniższą cenę produktu w okresie 30 dni sprzed rozpoczęcia promocji.

Cena promocyjna - WYMAGANY

<g:sale_price>299,99 </g:sale_price>

Cena promocyjna produktu, która musi być zgodna z ceną promocyjną na stronie docelowej. Jeśli produkt nie jest przeceniony, cena promocyjna powinna być ustawiona tak samo jak cena.

Typ produktu - WYMAGANY

<g:product_type>Buty wizytowe</g:product_type>

Atrybut do określenia typu produktu.

Grupa wiekowa - OPCJONALNY

<g:age_group>kids</g:age_group>

W zależności od tego do jakiej grupy wiekowej adresowany jest dany produkt, między znacznikami należy wpisać jedną z poniższych wartości:

  • Newborn (noworodki) Do 3 miesięcy. Rozmiary dla noworodków są często określane za pomocą wieku podawanego w miesiącach (0–3) lub hasła „noworodki”.

  • Infant (niemowlęta) 3–12 miesięcy. Rozmiary dla niemowląt są często określane za pomocą wieku podawanego w miesiącach (3–12).

  • Toddler (1-5 lat) Rozmiary dla dzieci w wieku 1–5 są są często określane za pomocą wieku podawanego w miesiącach (12–24) lub latach (1–5).

  • Kids (dzieci) 5–13 lat. Wszystkie rozmiary w tej grupie są przeznaczone dla dzieci w tym przedziale wiekowym.

  • Adult (dorośli) Zazwyczaj nastolatki lub dorośli. Wszystkie rozmiary w tej grupie są przeznaczone dla nastolatków i dorosłych.

Przykładowa struktura pliku XML

<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">
<channel>
<title>sklep-testowy.pl</title>
<link>https://sklep-testowy.pl</link>
<item>
<g:id>151</g:id>
<title>M98 Buty męskie czarne</title>
<link>https://www.sklep.testowy.pl/id=151</link>
<g:product_type>Buty wizytowe</g:product_type>
<description>Buty męskie wykonane w technologii hand made z najlepszych, włoskich skór</description>
<g:google_product_category>Buty/Buty męskie/Wizytowe</g:google_product_category>
<g:size>42</g:size>
<g:availability>in stock</g:availability>
<g:image_link>http://www.sklep.testowy.pl/img/151.jpg</g:image_link>
<g:additional_image_link>http://www.sklep.testowy.pl/img/151_2.jpg</g:additional_image_link>
<g:additional_image_link>http://www.sklep.testowy.pl/img/151_3.jpg</g:additional_image_link>
<g:additional_image_link>http://www.sklep.testowy.pl/img/151_4.jpg</g:additional_image_link>
<g:price>199,99 </g:price>
<g:sale_price>299,99 </g:sale_price>
<g:brand>Marka X</g:brand>
<g:gtin>12345678901234</g:gtin>
<g:age_group>adult</g:age_group>
</item>
</channel>
</rss>
Informacja

Im więcej atrybutów szczegółowo opisujących produkty, tym większe prawdopodobieństwo dopasowania produktów do użytkownika. Możliwe jest przekazywanie takich pól jak "darmowa dostawa", "raty 0%", "bestseller", które mogą być wykorzystywane na kreacjach reklamowych.